TENNISCLUB LOPPERSUM EN OMSTREKEN

Lid worden

Wilt u leren tennissen of hebt u vroeger getennist en wilt u weer eens een balletje slaan? Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. U kunt zich aanmelden met onderstaande formulieren. Natuurlijk kunt u ook geheel vrijblijvend een keer komen kijken en spelen, bijvoorbeeld op de maandagse tossavond.

 

Nieuwe leden profiteren bovendien van 40 % korting op hun contributie voor het eerste jaar.


Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Informatie over de contributie vindt u op de pagina Contributie.


Persoonlijke gegevens
Lidmaatschap *
Vanaf seizoen *
Voornaam *
Voorletters / Geslacht / *
Achternaam *
Geboortedatum / / *
Adres gegevens
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Mobiel
E-Mail **
Algemene gegevens
Vorige tennisvereniging ***
Bondsnummer ***
Speelsterkte Enkel / Dubbel ***
Andere gezinsleden lid ***
Graag een pasfoto mailen naar penningmeester@tcleo.nl of opsturen naar Postbus 24, 9919 ZG, Loppersum. (dit i.v.m. pasje KNLTB)
Machtiging

Hierbij machtig ik, tot wederopzegging van het lidmaatschap, TC Leo tot afschrijving van de jaarlijks vastgestelde contributie.

Jeugdleden onder 18 jaar dienen de machtiging door ouders in te vullen.

Ik verzoek TC Leo jaarlijks de contributie af te schrijven van:

(Post)banknummer ***
Datum ***
Ten name van ***
Adres ***
Postcode ***
Woonplaats ***
Opmerkingen
Opmerkingen
* = verplichte velden.
** = verplicht voor bevestiging van uw wijziging(en).
*** = alleen invullen wat van toepassing is.